OŚWIETLACZ LED

CoolLED
pE-300 lite

Podstawowy oświetlacz LED (białe światło), który oferuje intensywne, szerokie spektrum światła LED dedykowane do obrazowania większości dostępnych barwień fluorescencyjnych.

Oświetlacz pE-300lite może być podłączony bezpośrednio do mikroskopu lub za pomocą światłowodu. System ten jest doskonałą alternatywą do standardowych palników rtęciowych. Zakres spektralny obejmie barwniki od DAPI aż po Cy5 (czerwone wzbudzenia). 

System ten doskonale sprawdzi się w placówkach służby zdrowia oraz podczas rutynowych prac w laboratoriach naukowo-badawczych.

CoolLED
pE-300 white

Podstawowy oświetlacz LED (białe światło), który oferuje intensywne, szerokie spektrum światła LED dedykowane do obrazowania większości dostępnych barwień fluorescencyjnych.

Oświetlacz pE-300lite może być podłączony bezpośrednio do mikroskopu lub za pomocą światłowodu. System ten jest doskonałą alternatywą do standardowych palników rtęciowych. Zakres spektralny obejmie barwniki od DAPI aż po Cy5 (czerwone wzbudzenia). Urządzenie umożliwia wybór trzech linii wzbudzeń, które mogą być uruchomione łącznie lub oddzielnie, z możliwością sterowania intensywnością świecenia.

System ten doskonale sprawdzi się w placówkach służby zdrowia oraz podczas rutynowych prac w laboratoriach naukowo-badawczych.

CoolLED
pE-300 ultra

Źródło światła, które oferuje intensywne, szerokie spektrum światła LED dedykowane do obrazowania większości dostępnych barwień fluorescencyjnych. Użytkownik ma dostęp zarówno do mikroskundowych dzielników poprzez wejścia TTL jak również wmontowanych filtrów wzbudzających. Takie rozwiązanie, jeżeli porównamy z dzisiaj stosowanymi filtrami dedykowanym dla kilku znaczników (typu „multi-band”), ułatwia obrazowanie tradycyjnie realizowane poprzez źródła światła i koła filtrów ze wszystkimi korzyściami płynącymi z technologii LED. 


 

Scroll to top