INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1/ Administratorem danych jest CellService Grzegorz Kołodziej z siedzibą w Poznaniu, 60-143, ul Podchorążych 4, REGON 366131000, NIP 7791261001

2/ Od dnia 25.05.2018 r. wszelkie kwestie związane z ochroną danych prosimy kierować na adres biuro@cellservice.pl.

3/ Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) RODO w celu należytego wykonania zawartych umów, dostarczania aktualnych informacji technicznych, obsługi reklamacji, doradztwa technicznego, informacji o aktualnych warsztatach i prezentacjach sprzętu, wystawiania dokumentów księgowych

4/ Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, chyba, że realizacja zawartych umów wymaga skorzystania z usług producenta sprzętu będącego przedmiotem zawartej Umowy.

5/ Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej uprzednio zgody.

6/ Dane osobowe znajdujące się w gestii CellService Grzegorz Kołodziej, są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów i okresów gwarancyjnych jak również wsparcia pogwarancyjnego wynikającego z postępu technicznego.

7/ Przysługuje Państwo wniesienie skargi do odpowiedniego organu w rozumieniu RODO

 

CellService Grzegorz Kołodziej

Scroll to top