OŚWIETLACZ LED

CoolLED pE-400/400 max

pE-400
Oświetlacz LED (białe światło), który oferuje intensywne, szerokie spektrum światła LED dedykowane do obrazowania większości dostępnych barwień fluorescencyjnych.
Oświetlacz pE-400 może być podłączony bezpośrednio do mikroskopu lub za pomocą światłowodu. System ten jest doskonałą alternatywą do standardowych palników rtęciowych. Zakres spektralny obejmie barwniki od DAPI aż po Cy5 (czerwone wzbudzenia). Urządzenie umożliwia wybór trzech linii wzbudzeń, które mogą być uruchomione łącznie lub oddzielnie, z możliwością sterowania intensywnością świecenia.

pE-400max
Oświetlacz LED, który oferuje intensywne, szerokie spektrum światła LED dedykowane do obrazowania większości dostępnych barwień fluorescencyjnych.
Oświetlacz pE-400max może być podłączony bezpośrednio do mikroskopu lub za pomocą światłowodu. System ten jest doskonałą alternatywą do standardowych palników rtęciowych. Zakres spektralny obejmie barwniki od DAPI aż po Cy5 (czerwone wzbudzenia). Urządzenie umożliwia wybór czterech linii wzbudzeń (365 lub 400nm, 450nm, 550nm, 635nm), które mogą być uruchomione łącznie lub oddzielnie, z możliwością sterowania intensywnością świecenia.


 

Scroll to top